Veiligheid op de bouwplaats 2018

Veiligheid op de bouwplaats 2018

Peter Koenders

Peter Koenders is na zijn studie aan de HTS Tilburg en Bouwkunde Vastgoedbeheer aan de TUe bij het familiebedrijf Koenders Totaalbouw gaan werken en heeft het in 1998 van zijn vader overgenomen en sindsdien Directeur Grootaandeelhouder. Van 2004 tot en met 2014 was hij lid van het  Algemeen Bestuur van Bouwend Nederland. In 2015 is bij de stichting Aboma + Keboma gestart als penningmeester binnen het bestuur. Bovendien is Peter sinds 2016 Voorzitter van de Taskforce Arbeidsomstandigheden en Veiligheid van Bouwend Nederland.

Willem H.M. Schunselaar Paap

Willem H.M. Schunselaar Paap MSc. is directeur-eigenaar van acta Safety Professionals. acta Safety Professionals is gespecialiseerd in detachering van veiligheidskundigen, consultancy en advies in praktische toepasbare ARBO-veiligheid. Willem is als veiligheidskundige (inter)nationaal actief in veiligheidsopleidingen en advies veiligheidsvraagstukken. 

Daarnaast is hij mede-initiator en kerngroep lid Governance Code Veiligheid in de Bouw en voorzitter Stuurgroep Generieke Poortinstructie (GPI). Willem is initiatiefnemer en auteur van CROW-publicatie 132 en Arbo Informatieblad AI-22 ‘Werken in en met verontreinigde grond en of verontreinigd (grond)water’. Ook treedt hij op als voorzitter NEN-commissie 4444 overdrukfiltersystemen en uitgever Handboek DLP (2018).  

Guus Koomen

Guus Koomen, senior HSE-adviseur en veiligheidscultuur adviseur, is in dit vak meer dan 20 jaar actief. Vanuit de Safety Improvement Company is hij werkzaam als senior adviseur en trainer. Hij heeft samen met gedragsdeskundigen en organisatieadviseurs van Safety Improvement Company uiteenlopende projecten uitgevoerd in het kader van veiligheidsverbetering waarbij gedragsbeïnvloeding een grote rol speelt. 

Vincent Moes

Als trainingsacteur en co-trainer verbonden aan de Safety Improvement Company. 
Vanuit grote betrokkenheid en met humor weet Vincent de deelnemers binnen een training net een stap meer te laten zetten. Door tijdens een training de nadruk te leggen op “doen” i.p.v. "praten over" raken de cursisten snel vertrouwd met nieuw gedrag. Door een zorgvuldige opbouw van de training, die goed aansluit bij de leervraag en door actief mee te denken over de borging weet hij de slagingskans te maximaliseren. 

 

Ludo Guldentops

Bata Industrials Europe zorgt voor het oplossen van voetproblemen bij werknemers. Door het biomechanisch aanpassen van de veiligheidsschoenen wordt de afwikkeling van de voetbeweging op een natuurlijke manier ondersteunt door de schoen (Walkline®) Via een stappenplan worden verschillende oplossingen aangereikt opdat werknemers geen ongemakken ervaren in veiligheidsschoenen. Het gepatenteerde Bata Adapt opmeetsysteem reikt oplossingen aan in het voorkomen van transpiratieproblemen, verhitte voeten, pijnlijke voeten, ... allerlei ongemakken door het dragen van veiligheidsschoenen. De preventieadviseur ontvangt een verslag van de vastgestelde ongemakken en kan hierna de veiligheidsschoenen volledig aanpassen volgens zijn werkpostanalyse.
Mijn taak bestaat erin om alle betrokken partijen (werknemer, werkgever, preventieadviseur, arbodeskundige, arbeidsgeneesheer, sociale partners, distributie, orthopedist, podoloog, vakverenigingen,...) bij dit proces te begeleiden. Door mijn achtergrond als preventieadviseur niveau 2, worden alle partijen voorzien van deskundig advies.

 

 

Inkie Stoop

Inkie Stoop heeft rechten gestudeerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Sindsdien werkt zij, al meer dan 20 jaar, als letselschadejurist. 3 jaar geleden is zij haar eigen kantoor Wijs gestart. Hier werken inmiddels 5 letselschadejuristen. Het kantoor is gespecialiseerd in bedrijfsongevallen. Inkie is vice-voorzitter van het NIS, lid van de commissie Normering en pv lid van het Platformoverleg van de Letselschaderaad.  

Vincent Hilhorst

Vanuit een direct toezicht rol heb ik mijzelf door ontwikkeld naar een management functie in de Gemeente Den haag. Ben nu naast de aansturing van een groep inspecteurs vaak proces inhoudelijk betrokken bij de pre realisatie van vaak complexe binnenstedelijke initiatieven. Stond in 2006 aan de basis van de vaststelling van het Haags bouwveiligheid beleid. Daarmee was Den Haag de eerste gemeente met een vastgesteld beleid. In 2016 heb ik het initiatief genomen om te komen tot een landelijke richtlijn Bouw en Sloopveiligheid Onderdelen hieruit gaan in 2019 vanuit het Bouwbesluit rechtstreeks aangestuurd worden. 

Geert van der Linde

Geert van der Linde is Corporate safety officer bij Royal BAM Group. Vanuit deze functie bekijkt hij wereldwijd de veiligheid van BAM-projecten. Hij werkt samen met diverse bedrijven uit de bouw om de veilig- heidscultuur in de sector te verbeteren. Hij is door het Nederlands Netwerk Kwaliteitsmanagement (NNK) uitgeroepen tot Business Improvement Manager 2009.

 

Charlotte van der Ven

Charlotte van der Ven heeft rechten gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Na haar studie heeft Charlotte een aantal jaren als letselschade-jurist voor verzekeraars gewerkt. In 2017 heeft Charlotte de overstap naar Wijs letselschade gemaakt. Charlotte is aangesloten bij de Vereniging voor Jonge Professionals in de Personenschade.